Bildiri Kuralları

ÖZET YAZIM KURALLARI
1 - Bildiri özetleri İngilizce olmalıdır.
2 - Bildiri özetleri, çalışmanın amacı, materyal, yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerini kapsayacak şekilde bilimsel ölçütlere uygun olarak yazılmalıdır.
3 - Özetin tamamı 300 karakter ile 2600 karakter arasında olmalıdır.
4 - En fazla beş anahtar kelime kullanılmalıdır.
5 - Bildiriler, yalnızca kongre internet sitesinin bildiri gönderimi sistemi aracılığıyla gönderilmelidir. Posta, faks ve e-posta yolu ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6 - Bildiri özetleri, bilim kurulu tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen bildiriler sözlü bildiri ve poster bildiri olarak sunulmak üzere kabul edilecektir. 
7 - Bildiri sunumu için en az bir yazar kayıt ücreti ödemelidir. 

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI
1 - Sunumlar İngilizce veya Türkçe olarak yapılabilir.
2 - Bildiri sunum süresi 10 dakika, tartışma bölümü için ayrılan süre 5 dakikadır.
3 - Sunumlar kongre programında belirtilen gün ve saatlerde yapılacak ve değişikliğe gidilmeyecektir.
4 - Salonlarda projeksiyon makinesi, bilgisayar vb. araç ve gereçler kullanıma hazır bulunacaktır.
5 - Sunum dosyaları oturum başlangıç saatinden en az 15 dakika önce salon görevlilerine teslim edilerek bilgisayar ortamına kaydedilmeli ve çalıştığı kontrol edilmelidir.

POSTER BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI
1 - Poster yazım dili İngilizce olmalıdır.
2 - Posterler 50 cm x 90 cm boyutlarında hazırlanmalıdır.
3 - Poster bildiri başlığının altında yazarların ad ve soyadları ile çalıştıkları kurumlar açıkça belirtilmelidir. 
4 - Yazarlar, poster tartışması için belirtilen gün ve saatte bildirilerinin başında bulunacaklardır.
5 - Jüri tarafından seçilecek müzik, dans ve sağlık alanlarında olmak üzere toplam 3 poster bildiriye "En İyi Poster Ödülü" verilecektir.

TAM METİN YAZIM KURALLARI
1- Kenar boşlukları : 2,5 cm
2- Yazı Karakteri : Times New Roman, 12 Punto
3- Satır aralığı : 1,25 cm
4- BAŞLIK : Tüm harfler büyük
5- Alt Başlık : Küçük
6- Sayfa sayısı : En az 4 sayfa