Davet

Değerli Bilim İnsanları,
Üniversitemiz Türk Müziği Devlet Konservatuarı ile Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun 10-11-12-13 Ekim 2018 tarihlerinde birlikte düzenlediği ulusal ve uluslararası düzeyde uzman çağrılı konuşmacıların yer alacağı; Hemen tüm kültürlerde tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Türklerde Şaman, Baksı ve Tasavvuf kültürlerinde varlığını gösteren, günümüzde modern tıbbın bir alanı sayılabilen Müzikle tedavinin yanı sıra Dans ve Sağlık konularının günümüze ve geleceğe tüm yönleriyle tartışılabileceği; uygulamalar ile örneklendirilebileceği; dünya coğrafyasında uygarlıklar beşiği olarak adlandırılan, tarihi İpek Yolunun önemli duraklarından olan, Doğu Anadolu'nun incisi Van'da bulunan Yüzüncüyıl Üniversitesinde düzenleyeceğimiz Uluslararası Müzik, Dans ve Sağlık Kongresi'ne sizleri davet etmekten mutluluk duyarız.